Sivityksen kehto

Etelä-Karjala-instituutin blogissa pohditaan ja kommentoidaan maakunnan ajankohtaisia teemoja. Blogissa instituutin asiantuntijat ottavat kantaa maakunnan ajankohtaisiin tapahtumiin, hankkeisiin ja ilmiöihin.
Kasvata Etelä-Karjalan sydämen sivistystä ja osallistu keskusteluun!

lauantai 30. lokakuuta 2010

Erikoistumista ja yhteistyötä korkeakoulupolitiikkaan

Parhaillaan käytävä keskustelu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistyön syventämisestä on nostattanut tunteita ja huolta eteläkarjalaisen korkeakoulutuksen tulevaisuudesta. Yhtenä merkittävänä uhkana on pidetty Etelä-Karjalan koulutustarjonnan kaventumista ja koulutuspaikkojen vähenemistä. Samanaikaisesti opetusministeriö on painostanut yliopistoja ja ammattikorkeakouluja erikoistumaan ja kehittämään omia keihäänkärkialojaan. Mutta kuinka leveä kärki voi olla, ilman että terävyys ei siitä kärsi?

Suomalaista koulutus-, tutkimus-, ja innovaatiojärjestelmää keikuttaa tällä hetkellä rakennemuutoksen puhuri, jonka voimakkuutta voi verrata 1960–70-lukujen tilanteeseen. Tuolloin lähti liikkeelle se voimakas korkeakoulutuksen kasvu- ja eriytymisprosessi, joka on jatkunut aivan näihin päiviin asti. Nyt edessä ovat uudet haasteet, joista selviäminen edellyttää uudenlaisia rakenteita ja uudenlaista toimintakulttuuria. Yliopistoissa resursseja ollaan siirtämässä raskaasta hallinnosta ruohonjuuritason toimijoille eli tutkijoille ja opettajille.

Kaikki eivät voi enää tehdä kaikkea. Päällekkäisyyksiä on purettava. Tähän painostaa pelkästään jo yhä rajallisemmaksi käyvät taloudelliset resurssit tilanteessa, jolloin tutkimus- ja opetusinfrastruktuurin kustannukset jatkavat eksponentiaalista kasvuaan. Onko korkeakouluja kehitettäessä ratkaisevaa opiskelijoiden ja tutkimusjulkaisujen määrä, vai pitäisikö enemmän korostaa opiskelijoiden työllistymistä ja tutkimustulosten näkyvyyttä niin kansallisilla kuin kansainvälisillä foorumeilla?

Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla ei ole myöskään enää monopoliasemaa tutkimuksessa ja opetuksessa. Organisaatiorakenteeltaan kevyet yritykset, konsultit ja muut ei-akateemiset asiantuntijat tarjoavat palvelujaan, ja haastavat tätä kautta yliopistot tiedon synnyttäjinä ja välittäjinä. Korkeakoululaitoksella voi olla etunaan suuren koon mukanaan tuomat muskelit. Mutta mikä on niiden merkitys aikana, jolloin korostuvat ketteryys ja kyky reagoida riittävän nopeasti ympäristössä tapahtuviin muutoksiin?

Lappeenrannan ja Imatran kaupunginjohtajat ovat oikeassa peräänkuuluttaessaan keskustelua Etelä-Karjalan tutkimus- ja koulutusinstituutioiden tulevaisuuden suuntaviivoista. Selvitettäviä kysymyksiä on paljon. Jo edellä mainittujen kysymysten lisäksi olisi hyvä pohtia, mitkä ovat menestyvän Etelä-Karjalan kulmakivet 2020-luvulla. Onko menestyvän alueen resepti kymmenen vuoden päästä joku uusi, vielä keksimätön aluevaltaus, vai löytyykö vastaus jo olemassa olevien koulutussektorien, kuten sosiaali- ja terveysalan sekä matkailualan sisältä? Muuttuvatko rakenteet vai olemassa olevien rakenteiden sisällöt?

Alueellisen koulutus- ja tutkimuspolitiikan kehittäminen vastaamaan kansainvälistyvän yhteiskunnan haasteita on Etelä-Karjalan tulevaisuuden kannalta niin monikerroksinen ja tärkeä kysymys, että sen pohtimiseen on hyvä valjastaa mahdollisimman laajat tietoresurssit aina tekniikan ja talouden asiantuntijoista kulttuurintuntijoihin. Tähän Etelä-Karjalalla on hyvät edellytykset. Alueella on kansainvälisen tason teknillis-kaupallisiin kysymyksiin erikoistunut tiedeyliopisto, aluekehittämistehtävää harjoittava ammattikorkeakoulu, vireä kulttuurialan asiantuntijoiden verkosto sekä ennen kaikkea 134 000 kotiseutunsa tulevaisuudesta enemmän tai vähemmän kiinnostunutta eteläkarjalaista.

Näillä resursseilla luulisi olevan mahdollista kehittää maakuntaan tutkimus- ja koulutusverkosto, jossa raja-aidat ovat matalia ja työnjako selvä. Etelä-Karjalaa on kehitettävä siten, että se yhtäältä erikoistumalla erottautuu profiililtaan muista alueista, mutta toisaalta täydentää puutteitaan tekemällä tapauskohtaisesti yhteistyötä niin kansallisen kuin kansainvälisen tason toimijoiden kanssa.

Mikko Kohvakka
Projektitutkija
Etelä-Karjala-instituutti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Blokikirjoitus on julkaistu Etelä-Saimaan Mielipideosiossa 28.10.

Keskustelutilaisuus kansalaisvaikuttamisesta 3.11. klo 18

Lappeenrannan Kilta ry:n tämän syksyn teemana on kansalaisvaikuttaminen. Kilta haluaa avata keskustelun siitä, millä tavalla kaupunkilaiset voivat vaikuttaa kaupungin hallintoon, kehittämiseen ja yleensä saada äänensä kuuluviin vaalien välissäkin.

Kilta järjestää keskiviikkona 3.11.2010 klo 18 Kaupungintalon henkilöstöravintolassa kaikille avoimen ja maksuttoman keskustelutilaisuuden kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista. Killan tilaisuuteen on kutsuttu keskustelua alustamaan alueemme vaikuttajia, tiedotusvälineiden edustajia sekä eri kansalaistoimijoita ja -aktiiveja.

Lisätietoja: http://www.lut.fi/fi/eki/news/2010/sivut/news30102010.aspx

torstai 14. lokakuuta 2010

"Luovuuden ulottuvuuksista" studia generalia -yleisöluento 20.10. klo 18

Rohkea ja hallittu hyppy luovuuteen -luentosarjan 24.9.–20.10. viides luento "Luovuuden ulottuvuuksista" järjestetään Lappeenrannan teknillisen yliopiston Skinnarila-salissa 20.10. klo 18.

HALLITTU ALASTULO:
ke 20.10.2010 klo 18 luovuuden ulottuvuuksista
tutkimusjohtaja Esa-Matti Järvinen
muotoilija Ristomatti Ratia


Lisätietoja luentosarjasta ja koko sarjan ohjelma: Rohkea ja hallittu hyppy luovuuteen

maanantai 11. lokakuuta 2010

"Luovat insinöörit luovat teknologiaa" studia generalia -yleisöluento 13.10. klo 18

Rohkea ja hallittu hyppy luovuuteen -luentosarjan 24.9.–20.10. neljäs luento "Luovat insinöörit luovat teknologiaa" järjestetään Lappeenrannan teknillisen yliopiston Skinnarila-salissa 13.10. klo 18.

VARMA OHJAAMINEN:
ke 13.10.2010 klo 18 Luovat insinöörit luovat teknologiaa
professori Juha Varis
pienyrittäjä Jarmo Alamäki


Lisätietoja luentosarjasta ja koko sarjan ohjelma: Rohkea ja hallittu hyppy luovuuteen

perjantai 1. lokakuuta 2010

"Luovat johtajat kehittävät organisaatioita" studia generalia -yleisöluento 6.10. klo 18

Rohkea ja hallittu hyppy luovuuteen -luentosarjan 24.9.–20.10. kolmas luento "Luovat johtajat kehittävät organisaatioita" järjestetään Lappeenrannan teknillisen yliopiston Skinnarila-salissa 6.10. klo 18.

OIKEA AJOITUS:
ke 6.10.2010 klo 18 Luovat johtajat kehittävät organisaatioita
Erikoistutkija Tuija Oikarinen
Professori Marko Torkkeli
Johtaja Mikko Ojapelto

Lisätietoja luentosarjasta ja koko sarjan ohjelma: Rohkea ja hallittu hyppy luovuuteen